AUDIT COMMITTEE

Mr. Wong See Ho (Chairman)

Mr. Hui Chiu Chung

Mr. Zhang Xiaowei

REMUNERATION COMMITTEE

Prof. Tang Wai King Grace (Chairlady)

Ms. Tsang King Suen Katherine

Mr. Wong See Ho

NOMINATION COMMITTEE

Dr. Chan Tak Lam Norman (Chairman)

Mr. Zhang Xiaowei

Prof. Tang Wai King Grace